+ 48 947 170 701
+ 48 602 709 708
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Home
  • Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

1. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Interesantów stron internetowych portalu http://www.guziki-mucha.pl ("Portal") we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Interesantów Portalu jest właściciel i operator Portalu -  Firma FABRYKA GUZIKÓW "MUCHA" MARCIN MUCHA (Fabryka Guzików Marcin Mucha) Adres ul. Okienna 4 76-024 Koszalin, Zachodniopomorskie NIP 669-21-90-786

3. Fabryka Guzików Marcin Mucha przetwarza dane przekazywane przez Interesantów stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Portalu, w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji, składania i realizacji zamówień oraz realizacji innych usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, określonych w Regulaminie, a także wystawiania faktur, rachunków i sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń.

4. Fabryka Guzików Marcin Mucha może przetwarzać następujące dane osobowe Interesantów Portalu niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną między nimi:
a) nazwisko i imiona Interesanta;
b) adresy elektroniczne Interesanta;
c) numer telefonu Interesanta

5. Fabryka Guzików Marcin Mucha przetwarza też dane pozyskiwanie automatycznie (takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te jednak nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby, której dotyczą. Dane pozyskane w związku z analizą logów serwera wykorzystywane są jedynie w celach technicznych związanych z administracją Portalu oraz do prowadzenia statystyk oglądalności stron internetowych.

6. Fabryka Guzików Marcin Mucha może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Interesanta z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące Interesanta nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 4;
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Interesant;
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
d) informacje o skorzystaniu przez Interesanta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

7. Fabryka Guzików Marcin Mucha przechowuje dane osobowe Interesantów stron jedynie przez okres niezbędny do realizowania usług, o których mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Interesantów zostają usunięte z systemów.

8. Przetwarzanie danych osobowych Interesantów stron w innym celu niż wskazany w zdaniach poprzednich (takim jak marketing usług świadczonych przez Fabryka Guzików Marcin Mucha lub otrzymywanie informacji handlowej) może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Interesanta i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Portalu przed zawarciem umowy, a także zrealizowania innych usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Interesanta, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Fabryka Guzików Marcin Mucha zależy od uzyskania zgody Interesanta.

10. Interesant ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, uzupełniania jak również może w każdym czasie żądać zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, zwracając się pisemnie na adres: ul. Okienna 4 76-024 Koszalin, Zachodniopomorskie, lub drogą mailową na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11. Przetwarzanie przez Fabryka Guzików Marcin Mucha danych osobowych Interesantów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).

12. Strony Portalu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Fabryka Guzików Marcin Mucha przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Fabryka Guzików Marcin Mucha zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Interesantów Portalu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Interesantów Portalu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

13. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Portalu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony Fabryka Guzików Marcin Mucha.

14. Fabryka Guzików Marcin Mucha zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu.